Struktur

Mennesker med autismespektrumforstyrrelser har brug for forudsigelighed, og den forudsigelighed skabes gennem struktur og visualisering. Det er vigtigt at ALLE støtter op om strukturen og holder den. Den faste struktur giver forudsigelighed og ro for det enkelte barn/voksen med autisme. At opbygge en struktur omkring det enkelte barn/voksen med autisme fx i form af aktivitetsskemaer/dags- og … More Struktur